Điều lệ tổ chức và hoạt động
en


Điều lệ tổ chức

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex

Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex trân trọng gửi tới Quý cổ đông nội dung của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động cuả Công ty.

Quý cổ đông có thể Download nội dung tại đây

 

Trân trọng,

Công ty CP Nhân lực và Thương mại VinaconexThư viện ảnh